Mitä sinä voit tehdä asuinalueellasi?

Vastusta 5G-tukiasemien pystyttämistä asuinalueellesi. Ota yhteys alueesi päättäjiin ja varoita heitä.

Ota yhteys kansanedustajiin ja terveyden valvontaviranomaisiin. Terveysriskien osalta voi vedota mm. siihen, että monissa maissa 5G on vastatuulessa, koska mikroaaltosäteilyä pidetään vaarallisena mm. Kiina, Venäjä ja Italia sekä muutamat muut maat.

Suomessa tukiasemia on koulujen pihojen välittömässä läheisyydessä. Italia ja Ranska eivät salli tällaista. Niissä maissa on suojaetäisyys 500-1000 metriin.

Dokumentoi elinympäristössäsi tapahtuvia muutoksia.

Ole aktiivinen. Jokaisella on oikeus turvalliseen elinympäristöön!

Miksi Suomessa ei oteta suositusta vakavasti?

Vastuu on jokaisen. Sinä voit vaikuttaa:

Pidä asiaa aktiivisesti esillä ja osallistu esimerkiksi kansalaisaloitteisiin: kansalaisaloite.fi

Älä osta äläkä käytä palveluita, laitteita ja tekniikoita jotka ovat haitallisia (esim. 5G, WiFi).

Pidä asiaa esillä asukasyhdistyksen / taloyhtiön kokouksissa ja vastusta uusien tukiasemien rakentamista ja sijoittamista alueelle. Vaadi poistettaviksi liian lähelle jo rakennetut tukiasemat.

Ota yhteyttä kansanedustajiin ja muihin päättäjiin ja vaadi esimerkiksi kännykkäsäteilyn raja-arvojen pienentämistä lakisääteisesti vähintään 10 mikrowattiin per neliösentti (nykyinen raja on 1000).

Ole lähdekriittinen – vertaa tietoja ja uutisia eri lähteistä: Seuraa myös
muita lähteitä kuin valtamediaa ja tee omat johtopäätöksesi.

Säteilystä sairastuneita

Tutkijoiden huoli säteilyn määrästä