Mittaustuloksia

Suomessa raja-arvo on 1000 µW/cm2. Useissa muissa maissa raja-arvo on jopa 100 kertaa pienempi: 10 µW/cm2.

Belgian pääkaupungissa Brysselissä on voimassa myös tämä 100 kertaa Suomen raja-arvoa matalampi arvo.. 5G:tä ei myöskään sinne ole tulossa. Kolme Euroopan unionin pääinstituutiota, Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto ja osin Euroopan parlamentti pitävät päämajojansa Brysselissä.

Tälle sivulle koostetaan mittaustuloksia.

n. 99% mittauksista on tehty mittarilla, joka näyttää yhteenlasketun tuloksen laajalla 10MHz-8GHz  taajuusalueella, joten mittaustulokset voivat vaikuttaa erityisen suurilta, mutta toisaalta antaa paremman yleiskuvan meitä ympäröivän sähkömagneettisen radiotaajuisen säteilyn kokonaismäärästä.  Käyttämämme mittari Extech 480846 myös mittaa samanaikaisesti kolmesta eri suunnasta.

Yhdestä suunnasta kerrallaan mittaavien mittareiden tulokset tulisi laskea 3 eri arvolla, jotka saadaan 3 eri akselilta: x, y, z. Laskukaava ja lisätietoa löytyy täältä.

Alapuolella on mittaustuloksia Turusta ja sen lähipaikkakunnilta. Mukana on myös muutamia mittaustuloksia Helsingistä, jotka on lisätty tietokantaan Juhana Harjun luvalla Säteileekö? -verkkosivuilta.