Valvonnan kasvu ja kasvojen tunnistus

​Nyt rakennetaan jo useissa maissa 5G-tukiasemien verkkoa. Myös Suomessa näitä lähettimiä (laatikkomainen) voi havaita mastoissa, talojen katoilla ja jopa seinissä. Olennaista on se, että lähettimien määrää pyritään lisäämään jopa hyvin lähelle toisiaan. On puhuttu 40-100 metrin etäisyydestä. Kysymys on suurten datamäärien siirtämisestä elektromagneettisin mikroaaltosätein. Mikroaaltosäteilyä pidetään vaarallisena, koska kyseessä ei ole pelkkä lämpövaikutus. Asiaa tulisi tutkia huomattavasti enemmän. Liike-elämä ei sitä halua. Nyt olisi aika vaatia aikalisää täysin puolueettomien tutkimusten aikaansaamiseksi.

​Ihmiset arvostavat enemmän mukavuutta kuin terveyttä. 5G ei ole vain langattoman infrastruktuurin rakentamista, se on siirtymistä kohti kaikenkattavaa teknologista valvontaverkkoa. Tarkoitus on kattaa koko planeetta – myös maaseutualueet – 5G-sähkömagneettisella peitteellä niin, että sen vaikutuksia ei voi paeta yksikään.

​Syvempi taso koskee todella kattavan teknologisen valvontaverkon rakentamista. Sen lopullinen tarkoitus on tietää, mitä sinä puhut ja teet omassa kodissasi tai autossasi jne. Toisin sanoen olemme matkalla täydelliseen isoveliyhteiskuntaan. Useimmat ihmiset eivät ymmärrä mitä on tekeillä. Kyse on paitsi valtavasta terveysriskistä kuin myös täydellisestä yksityisyyden menettämisestä.

Tämä on vaarallinen agenda, jonka takana ovat paitsi teleoperaattorit myös globalistiset kaupalliset edunvalvojat. Ihmisten tulisi herätä pian, sillä teleoperaattorit pyrkivät nopeasti asentamaan lähettimensä. Vuosi vuodelta teknologinen kehityksemme kiihtyy. Digitalisaatio vie ihmiskuntaa nyt sellaiseen suuntaan, jossa itsemääräämisoikeutemme joutuu uhanalaiseksi.

”Tämä johtaa vain yhteen asiaan: teknologia joutuu sellaisten ihmisten käsiin, joilla on vain vähän tai ei lainkaan tunnonvaivoja, jotka ovat tyytyväisiä käyttäessään sitä edistämään omia päämääriään ja orjuuttamaan toisia.”

Onneksi jotkut ovat heräämässä, jopa vallanpitäjät, kuten mm. ryhmä Ohion pormestareita, jotka ovat vastustaneet 5G-tukiasemien pystyttämistä omissa kaupungeissaan.