Puhelivalmistajat piilottavat varoitukset ja ohjeet valikoiden syövereihin

Mistä varoitukset sitten löytyvät puhelimesta/tabletista?

Android 9  (Pie) järjestelmässä ne on näin helpon polun päässä:

Asetukset -> Järjestelmä -> Tietoja puhelimesta -> Oikeudelliset tiedot -> Tärkeitä tietoja ->Ohjeet turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön

Sitten usean näytönmitan jälkeen tulee viimein näkyviin väliotsikko: “Henkilökohtaiset lääketieteelliset laitteet”

Tässä muutama poiminta:

– “Mobiililaitteet ja radiolähettimillä varustetut laitteet voivat vaikuttaa implantoituihin lääketieteellisiin laitteisiin”

– “Pidä laitetta ja lääketieteellistä laitetta vähintään 15 cm etäisyydellä toisistaan”

– “Älä kanna laitetta rintataskussa.”

 

Tietoja altistumisesta radiotaajuusenergialle ja SAR

Android 9  (Pie) järjestelmässä ne on näin loogisen ja helposti muistettavan polun päässä:

Asetukset -> Järjestelmä -> Tietoja puhelimesta -> Oikeudelliset tiedot -> Tärkeitä tietoja ->Tietoja altistumisesta radiotaajuusenergialle ja SAR (Specific Absortion Rate)-tasot

“Aluekohtaista SAR-tietoa saat valitsemalla alueesi:”

Intia:

“On suositeltavaa käyttää langallista hands-free-kuuloketta matalatehoisella Bluetooth-lähettimellä puhelun aikana.

•On suositeltavaa käyttää mobiililaitetta, jonka SAR-taso (Specific Absorption Rate) vastaa sovellettavia turvallisuusvaatimuksia.

•Lasten, alaikäisten ja raskaana olevien on suositeltavaa välttää pitkiä puheluita tai lähettää tekstiviesti puhelun sijaan.

•Käytä mobiililaitetta alueella, missä on hyvä signaali.

•Säilytä vähintään 15 cm:n etäisyys laitteen ja lääketieteellisen implantin välillä.”

Israel:

“Tiedote koskien matkapuhelinlaitteiden tuottamaa säteilyä – Terveysministeriön suositustenyhteenveto

•Käytä kaiutinta tai johdollisia kuulokkeita (ei langattomia).

•Pidä matkapuhelinlaite kauempana vartalosta.

•Rajoita käytön määrää ja kestoa.

•Vältä laitteen käyttämistä alueilla, missä signaali on heikko.

•Vältä laitteen käyttöä esim. hisseissä ja junissa, missä sähkömagneettinen suojaus häiritsee signaalia.

•Vältä laitteen käyttöä ajaessasi ja noudata aina lainsäädäntöä.

•Huomioi lasten matkapuhelinkäyttöä koskevat suositukset.

•Rajoita lasten matkapuhelinkäyttöä.

•Käytä lisävarusteita, jotka ehkäisevät altistusta säteilylle, kuten kaiutinta tai johdollisia kuulokkeita (ei langattomia).

•Huomioi, että vauriot, korjaukset ja muutokset matkapuhelinlaitteen alkuperäiskokoonpanoon voivat vaikuttaa säteilytasoon.”

“Terveys- ja turvallisuushuomiot

Matkapuhelinlaitteiden mahdollisista terveydellisistä haitoista, erityisesti tämän yhteydestä syöpään, on keskusteltu teknologian yleistymisestä 1980-luvun lopusta lähtien.

Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistiin vuonna 1996, ja tätä seurasi useita muita julkaistuja tutkimuksia 2000-luvun alussa.  Pääsääntöisesti tutkimuksissa ei havaittu korkeampaa riskiä altistua kasvaimille, mutta kaikissa raporteissa todettiin, että tutkimuksissa kuvattu latenssi ei ole riittävä RF-säteilyn ja matkapuhelin laitteelle altistuneen vartalon alueen syövän välisen yhteyden arviointiin.

Useat tutkimukset, kuten International Agency for Research on Cancer (IARC) -järjestön INTERPHONE-tutkimus, on julkaistu viimeisen vuosikymmenen aikana. Tutkimukseen osallistui 18 tutkimuskeskusta. Kattava analyysi viittasi lisääntyneeseen syövän riskiin henkilöillä, jotka ovat  käyttäneet matkapuhelinlaitetta yli 10 vuotta, henkilöillä, jotka ovat pitäneet matkapuhelinlaitetta kasvaimen kehittymisalueen läheisyydessä sekä henkilöillä, jotka käyttivät laitetta eniten tutkituista henkilöistä.

Tieteellisessä yhteisössä keskustellaan, ovatko löydökset paikkansapitäviä vai metodologiasta johtuvia. On huomioitava, että näissä tutkimuksissa käytön kesto ja laajuus on rajallinen verrattuna nykyiseen matkapuhelinlaitteiden käyttöön (latenssi voi olla jopa 12 vuotta ja 2 – 2,5 tuntia kuukaudessa, kuten esim. puolet INTERPHONE-tutkimuksen osallistujista ilmoitti).

Tutkimuksissa tutkittiin laitteen käytöstä ja altistumisesta johtuvia riskejä, ei tukiasemien ja muiden säteilevien laitteiden säteilylle altistumista.

Terveyshaittoihin liittyvän epävarmuuden, ja toisaalta myös väestön (ml. lapset) laaja-alaisen altistumisen takia useimmat maat ovat kuitenkin ryhtyneet ehkäiseviin toimenpiteisiin matkapuhelinteknologian säteilylle altistumisen rajoittamiseksi.”

“Terveysministeriön suositukset matkapuhelinlaitteiden käyttöönTerveysministeriö hyväksyy yleisesti useimpien kansainvälisten elinten määrittämiä ohjeita, joiden mukaan matkapuhelinlaitteiden käyttö edellyttää ehkäisevää varovaisuutta. Tällaisten ohjeiden mukaisesti terveysministeriö suosittelee seuraavaa:

•Johdollista kaiutinta/kuulokkeita käytettäessä laitteen pitäminen kauempana vartalosta voi ehkäistä RF-altistusta puheluiden aikana. On suositeltavaa pitää laite kauempana vartalosta ja välttää sen pitämistävartalolla (esim. vyöllä, taskussa tai kaulahihnalla) viestinnän aikana. Toinen tapa ehkäistä altistumistaon minimoida matkapuhelinlaitteella tehtyjen puhelujen määrä ja kesto.

•Säteily kasvaa paikoissa, missä signaali on heikko (esim. alueet, missä antenneja on harvakseltaan, tai esim. hissit ja junat, missä sähkömagneettinen suojaus häiritsee signaalia). Tästä johtuen tällaisissa paikoissa pitäisi välttää puheluita. Laitteen näytön signaalipalkit helpottavat signaalinvoimakkuuden tarkistamista.

•On erityisesti suositeltavaa noudattaa ehkäisevää varovaisuutta lasten kanssa, koska lapset ovat erityisen alttiita syövän riskille altistuessaan karsinogeenisille tekijöille. Matkapuhelinlaitteiden RF-päästöjen vaikutusta lapsiin ei ole vielä tutkittu, koska lasten matkapuhelinten käyttö alkaa tyypillisesti paljon myöhemmin kuin aikuisilla. In suositeltavaa noudattaa varovaisuutta lasten fyysisen kehityksen ja terveyden kannalta, pidentyneen eliniänodotteen (ja siten pidentyneen kumulatiivisen, merkittävän säteilyaltistuksen ja kuolleisuuden takia) ja alaikäisiä koskevien päätösten eettisyyden osalta. Näistä syistä terveysministeriö suosittelee, että lasten altistusta matkapuhelinlaitteille rajoitetaan mahdollisuuksien mukaan harkitsemalla ikää, jolloin lapsi voi aloittaa tällaisen laitteen käytön, rajoittamalla käyttöä yleisesti ja edellyttämällä johdollisten (ei langattomien) kuulokkeiden tai kaiuttimenkäyttöä laitetta käytettäessä”

“Matkapuhelinlaitteiden vaikutus lääketieteellisiin laitteisiin

Yleisesti nykypäivän lääketieteelliset laitteet on suojattu RF-säteilyä vastaan, eikä matkapuhelinlaitteetyleensä aiheuta häiriöitä tällaisissa laitteissa. Terveysministeriö suosittelee kuitenkin 30–50 cm:n etäisyyden ylläpitämistä lääketieteellisten implanttien tai potilaan kantamien lääketieteellisten laitteiden ja matkapuhelinlaitteiden välillä.”

 

Ranska:

“Maailman terveysjärjestö WHO ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto Food and DrugAdministration suosittelevat kuitenkin, että ihmisten, jotka haluavat rajoittaa altistumista radiotaajuuksille, tulisi vähentää mobiililaitteiden käyttöä ja käyttää handsfree-lisälaitteita sen ollessa mahdollista, jotta mobiililaite olisi mahdollisimman kaukana käyttäjien päästä ja vartalosta. Ranskan voimassa olevien lakien mukaan meillä on velvollisuus ilmoittaa sinulle, että puhelimen pitämistä lähellä raskaina olevien naisten vatsaa tai lasten ja teinien alavastaa ei suositella.”